Strojní čištění garáží – středa 29.6.2022 od 08:30 do 17:00

dne 29.6.2022 proběhne strojní čištění garážových stání. Předpokládaný průběh prací je od 8.30 do 17.00.Prosíme o uvolnění Vašich garážových stání pro hladký průběh prací.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme hezký den.
Za výbor SVJ Ondřej Bláha

STROJOVÉ_ČIŠTĚNÍ_RŮŽE_06_2022

10. shromáždění SVJ 13.12.2021 – pozvánka

Drazí sousedé a vlastníci bytových jednotek,

rádi bychom vás tímto pozvali na osmé shromáždění SVJ Bermanova 974, které se bude konat v pondělí 13. prosince 2021 v prostorách garáží v našem domě.

Vzhledem k současné situaci dbejme prosím režimová opatření – roušky, respirátory, rozestupy atd…

Začátek shromáždění je v 19:00.

Pozvánka s programem

Plná moc

Strojní čištění garáží – úterý 7.12.2021 od 08:30 do 16:00

dne 7.12.2021 proběhne strojní čištění garážových stání. Předpokládaný průběh prací je od 8.00 do 16.00.Prosíme o uvolnění Vašich garážových stání pro hladký průběh prací.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme hezký den.
Za výbor SVJ Ondřej Bláha

STROJOVÉ_ČIŠTĚNÍ_RŮŽE_12_2021

Vyúčtování záloh za rok 2020

Vážení sousedé,

dokončili jsme s firmou Home Service kontrolu účetnictví a záloh za rok 2020 a nyní má být vyúčtování záloh a přeplatků/nedoplatků za rok 2020 rozesíláno. Prosíme o kontrolu vyúčtování a evidovaného účtu vlastníka – bude použit pro výplatu přeplatků. Případné nedoplatky prosím neprodleně hraďte, stejně tak jsme Home Service poprosili o výplatu přeplatků v co nejbližším termínu.

A) Hospodaření v roce 2020
Celkově vyúčtování SVJ dopadlo opět s přebytkem 54 000 Kč a i při pohledu na jednotlivé byty má většina bytových jednotek přeplatky. Většina přeplatků je způsobena přeplatkem na položce Centrální topení z důvodu nižších nákladů na topení (+68 000).

Při srovnání s rokem 2019 je patrné: vzrostlo mírně vodné a ohřev TUV zřejmě z důvodu vyšší spotřeby jak jsme byli všichni na home office; topení mírně kleslo; mírné zvýšení nákladů je u Správy a úklidu z důvodu navýšení plateb o inflaci; zvýšení u odpadu z důvodu zdražení; provozní náklady stouply z důvodu hrazení výměny vodoměrů v závěru roku za cca 46 000 a malování chodeb; pojištění zůstalo jen jsme upravili metodiku a přestali rozpočítávat roční fakturu dle dnů a proto do roku 2020 spadlo pojištění za poměrnou část z minulé faktury a zahrnuli jsme i plně další fakturu, další rok bude zase pojištění nižší a pak se to srovná.

B) Úprava záloh na rok 2021

Každý prosím zvažte individuální úpravu záloh na základě vašeho vyúčtování a spotřeby, aby nedocházelo k výrazným přeplatkům/nedoplatkům za vodu, ohřev, teplo…
Prozatím jsme se domluvili, že nepřistoupíme k plošným úpravám evidenčních listů a záloh, protože na základě například spotřeby vody v „covidovém“ roce je těžké odhadovat nakolik je zvýšení spotřeby vody trvalé atd. Nedoplatky za vodu jsou často vyrovnány přeplatky za teplo z důvodu již několikáté „teplé“ zimy… Víme ale, že pro rok 2021 dochází ke zvýšení vodného a stočného o cca 7 %, vidíme že se zdražil odvoz odpadu, rostou náklady na správu, máme také přes zimní měsíce častější úklid. Pro další rok tak již bude dle mého názoru plošné navyšování záloh nutné.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ

Opětovná prosba o dodržování čistoty a pořádku v domě a jeho okolí !!!

opětovně vás prosíme o větší ohleduplnost a dodržování čistoty a pořádku v domě.

Očistěte si prosím boty již někde před domem, případně pak dole na rohožkách v čistících zónách, ať se nepořádek nezanáší dále do domu a následně do bytů. Pokud někomu odpadne bahno z bot, tak by si to měl také po sobě uklidit a ne spoléhat na úklid, který přijde za pár dní. V tuto sobotu 27.2 byl uklizen dům a snad ještě ten den nebo pak v neděli to na schodech vypadalo jako kdyby tam projel traktor! Vede to zřejmě do druhého patra, sáhněte si do svědomí každý sám.

Stejně tak pokud někdo, jeho děti nebo pes ušpiní zeď, měl by to po sobě očistit, nedávno jsme malovali atd. Zdi v přízemí jsou vymalovány omyvatelnou barvou, stačí vzít navlhčený čistý hadr a otřít to. V jiných patrech není barva omyvatelná, ale při šetrném způsobu to jde také očistit.

Dnes navíc byl hned vedle vchodových dveří zvenku veliký flek jak tam někdo (zřejmě někdo z domu) nechal vymočit svého psa. To mi prostě hlava nebere. Nedávno byla loužička i ve výtahu. Proboha snad je normální po sobě, svých dětech a nebo psovi uklidit!

Chovejme se prosím všichni ohleduplně, jedná se o společné prostory tak ať to tu máme pěkné a čisté. Jsme lidi, ne zvířata.

Hezký den.                                                                                                                  Výbor SVJ

Pravidelná požární prohlídka – oznámení o prohlídce a prosba o odstranění předmětů ze společných prostor

Vážení Majitelé, Vážení obyvatelé Bytového domu Růže,

sdělujeme Vám oznámení o Pravidelné požární prohlídce a s tím
spojené vyžadované odstranění všech volně ležících předmětů.

Prohlídka proběhne v rozmezí pondělí 1.2. do středy 3.2.

Moc prosíme do neděle 31.1. o ODSTRANĚNÍ VŠECH VOLNĚ LEŽÍCÍCH
PŘEDMĚTŮ ZE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTOR ! Jedná se o chodby, garáž, atd. (kočárkárna je v pořádku).

V případě neodstranění předmětů neprojdeme prohlídkou, bude hlášeno jako
závada k nápravě a hrozí časové a finanční vícenáklady.

Mnohokrát děkujeme za pochopení a plnou spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne                                                                          Výbor SVJ, Jan Kadlec

Opětovná prosba o dodržování čistoty a pořádku v domě

opětovně vás prosíme o větší ohleduplnost a dodržování čistoty a pořádku v domě.

Očistěte si prosím boty již někde před domem, případně pak dole na rohožkách v čistících zónách, ať se nepořádek nezanáší dále do domu a následně do bytů. Pokud někomu odpadne bahno z bot, tak by si to měl také po sobě uklidit a ne spoléhat na úklid, který přijde za pár dní.

Stejně tak pokud někdo, jeho děti nebo pes ušpiní zeď, měl by to po sobě očistit, nedávno jsme malovali atd. Včera byl veliký flek dole na zdi vedle výtahu, na druhé straně výtahu byla zeď do výšky půl metru lehce postříkaná špínou, zřejmě se někomu oklepal pes. Musel jsem to jít očistit, měl by to očistit hned ten, kdo to způsobil. Zdi v přízemí jsou vymalovány omyvatelnou barvou, stačí vzít navlhčený čistý hadr a otřít to. V jiných patrech není barva omyvatelná, ale při šetrném způsobu to jde také očistit.

Chovejme se prosím všichni ohleduplně, jedná se o společné prostory tak ať to tu máme pěkné a čisté.

Hezký den.                                                                                                                  Výbor SVJ