Vyúčtování záloh 2018 a úprava záloh na 2019

Vážení sousedé,

minulý měsíc jsme dokončili jsme s firmou Home Service kontrolu účetnictví a záloh za rok 2018 a v nedávných dnech bylo firmou Home Service vyúčtování záloh a přeplatků/nedoplatků za rok 2018 rozesláno.

A) Hospodaření v roce 2018
Celkově vyúčtování SVJ dopadlo opět s přebytkem 170 000 Kč a i při pohledu na jednotlivé byty má většina bytových jednotek přeplatky. Většina přeplatků je způsobena přeplatkem na položce Centrální topení z důvodu nižších nákladů na topení.

Prosíme o kontrolu vyúčtování a evidovaného účtu vlastníka – bude použit pro výplatu přeplatků. Home Service jsme poprosili o výplatu přeplatků v co nejbližším termínu.

B) Úprava záloh na rok 2019
Na schůzi výboru jsme se na základě výsledků hospodaření a vyúčtování jednotlivých BJ domluvili na následných úpravách záloh. Dle dříve schváleného klíče úpravy záloh bychom chtěli narovnat zálohy a náklady na dům a jednotlivé BJ.
Největší rozdíly jsou u vody, ohřevu a topení.
vodné – tam bude upraven předpis záloh na základě skutečné spotřeby bytové jednotky v roce 2018 a tato částka bude navýšena o 5 %, protože očekáváme mírný nárůst nákladů
ohřev TUV – předpis záloh bude upraven na základě skutečné spotřeby 2018
topení – tam máme každý rok veliké přeplatky z důvodu mírných zim. Zálohy tentokrát upravíme dle spotřeby předchozího roku, ale necháme tam rezervu 25 % pro případ, že by tentokrát zima tak mírná nebyla. Mírně se ale zálohy sníží a změní se distribuce záloh na jednotlivé byty dle skutečných spotřeb.
úklid – tam bude záloha navýšena z 135 Kč na BJ a měsíc na 200 Kč. Je to z důvodu vyšší frekvence úklidu v zimních měsících, což způsobilo vyšší náklady než byly zálohy a toto chceme narovnat.
provozní náklady – zde bude záloha navýšena z 285 Kč na 300 Kč z důvodu očekávání růstu nákladů na běžný provoz, také nás čeká dříve schválená výměna světel atd.
– ostatní položky beze změny
Home Service jsme požádali o úpravu EL pokud možno od května, až vám přijdou nové EL prosíme o úpravu vašich platebních příkazů dle nových rozpisů záloh.
C) Fond oprav
Výbor dále řešil fond oprav a příspěvky do něj. Aktuálně jsou odvody do fondu oprav 7 Kč na metr čtvereční, ročně do fondu oprav generujeme cca 200 000 Kč a celková výše prostředků ve fondu oprav je cca 1 000 000 Kč. Výbor chce vypracovat analýzu stavu domu a očekávaných oprav v následujících letech a z toho odvodit budoucí potřebu prostředků a případnou úpravu příspěvků do fondu oprav. Stávající odvody by bylo asi vhodné zvýšit, abychom generovali větší prostředky, ale k tomu chceme mít přesné podklady a o výsledku analýzy budeme informovat na schůzi SVJ.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ