Prosba o dodržování čistoty a pořádku v domě

s příchodem podzimu a blížící se zimou se nám zhoršila čistota v domě. Od listopadu necháváme navýšit frekvenci úklidu na 2x týdně, ale i tak prosíme o větší ohleduplnost a dodržování čistoty a pořádku v domě.

Očistěte si prosím boty již někde před domem, případně pak dole na rohožkách v čistících zónách, ať se nepořádek nezanáší dále do domu a následně do bytů. Pokud někomu odpadne bahno z bot, tak by si to měl také po sobě uklidit a ne spoléhat na úklid, který přijde za pár dní. Stejně tak pokud někdo nebo jeho děti ušpiní zeď, měl by to po sobě očistit, nedávno jsme malovali atd.

Chovejme se prosím všichni ohleduplně, jedná se o společné prostory tak ať to tu máme pěkné a čisté.

Hezký den.                                                                                                                  Výbor SVJ

Úklid kočárkárny – sobota 17.10.2020 – prosíme o vyklizení

Vážení obyvatelé Bytového domu Růže,

sdělujeme Vám oznámení o ÚKLIDU V KOČÁRKÁRNĚ
který proběhne v sobotu 17.10. (v průběhu dne, při
běžném úklidu v době cca 8.00 až 18.00 hod.)

MOC PROSÍME DO SOBOTY O ODSTRANĚNÍ PŘEDMĚTŮ: KOL,
KOLOBĚŽEK, ATD. … ABY ÚKLID PROBĚHL HLADCE. OPĚTOVNÉ ULOŽENÍ MŮŽETE PROVÉST V NEDĚLI OD RÁNA. DĚKUJEME.

Mnohokrát děkujeme za pochopení a spolupráci.
S pozdravem a přáním hezké dne

Výbor SVJ
Jan Kadlec ( předseda SVJ )
Bermanova 974 / 26
Praha 9 Čakovice
196 00
bermanova974@seznam.cz
gsm. 732 784 247

OZNÁMENÍ: Odstávky teplé vody 11.7.-17.7.2019

Vážení Majitelé, Vážení obyvatelé Bytového domu Růže,

Sdělujeme Vám oznámení o odstávce teplé vody, které bude probíhat ve dnech      11.7. – 17.7.2019

Detaily naleznete zde.

Mnohokrát děkujeme za pochopení.

S pozdravem a přáním hezké dne                                                                                      

Výbor SVJ                                                                                                                        Ondřej Bláha 

Odstranění uložených předmětů ve společných prostorech – chodby, garáží, únikových cest atd.

Vážení sousedé,

při pravidelné požární prohlídce, která je součástí kontroly Požárně bezpečnostních zařízení byly shledány důležité závady ve společných prostorech.

Moc Prosíme o odstranění uložených předmětů ve společných prostorech – chodby, prostoru garáží, únikových cest atd.

Jsme vázáni  Zákonem o požární ochraně a Vyhláškou o požární prevenci MV ČR a po marném uplynutí termínu do úterý 14.04. 2020, budeme nuceni vyklidit společné prostory domu k tíži všech vlastníků BJ.

Moc Děkujeme za kladné a rychlé vyřízení.

S pozdravem a přáním hezkých a hlavně zdravých dnů.

za Výbor SVJ                                                                                                                      Jan Kadlec

 

 

 

Connect Plus – internet a televize

Na shromáždění vlastníků jsme trochu probírali i Connect Plus a jejich služby a ceny. Zazněla tam informace, že je možné je kontaktovat a získat lepší podmínky. Já sám jsem nevěděl už jak rychlý mám internet, uzavíral jsem si jej asi jako většina při nastěhování. Myslel jsem si, že stejně jako u UPC ceny tak nějak zůstávají, ale že se zvyšuje rychlost připojení stejně jako mi dříve UPC automaticky navyšovala rychlost a držela tak krok s nabídkou pro nové zákazníky.

Dnes jsem Connect kontaktoval a k mému překvapení mi zaslali nabídku internetu, která je následující:

Nabídka, kterou mám aktuálně já je Fiber 25/25 za cenu 436 Kč. Takže nabídka, která je sedm let stará, dnes je možné získat dvakrát tak rychlejší internet za nižší cenu o sto korun nebo za téměř stejnou cenu mít internet 8x rychlejší. Osobně se mi zdá nejoptimálnější varianta Fiber 100 při závazku na 3 roky – budu mít 4x rychlejší připojení za nižší cenu než dnes.

Nevím jak je to u televize, připojuji kompletní nabídku internetu i televize, kterou jsem dnes obdržel a případně doporučuji kontaktovat Connect Plus a případně změnit nabídku. Nevím, zda je možné získat nějakou retenční nabídku za ještě lepší, podpultové ceny, ale evidentně nedrží automaticky krok s novou nabídkou a neaktualizují nic sami od sebe. Dle info od nich to prý není možné klientům měnit nabídku a to ani k lepšímu bez podpisu dodatku. Je tedy třeba si sám změnu služeb vyžádat. Kontakt je

Tel: +420 234 221 645

Internet

Televize

 

Ondřej Bláha                                                                                                                    výbor SVJ

Shromáždění SVJ – 16.12.2019 – pozvánka

Drazí sousedé a vlastníci bytových jednotek,

rádi bychom vás tímto pozvali na osmé shromáždění SVJ Bermanova 974, které se bude konat v pondělí 16. prosince 2019 v prostorách garáží v našem domě.

Jelikož se jedná o předvánoční čas, rozhodli jsme se shromáždění k tomu přizpůsobit. Proto si ho obohatíme o svařák a pokud již někdo bude mít Vánoční cukroví, může přinést na ochutnávku.. 🙂

Začátek shromáždění je v 19:00.

Pozvánka zde:FINAL_16_11_2019_Pozvanka_SHROMAZDENI_cislo_8_16_12_2019

Plnou moc naleznete zde: 16.12.2019_vzor__plna_moc_8_Shromazdeni_final

výbor SVJ

Schůze Výboru – informace o aktuálně řešených tématech

Vážení sousedé,

dnes proběhla další schůze Výboru SVJ a pro vaši informaci píši co se aktuálně řeší:

1) Záhony růží – poptali a objednali jsme zastřižení  záhonu – během týdne/dvou budou zastřiženy asi 20 cm od obrubníku přístupového chodníku po obou stranách. Další úprava v době květu růží je nevhodná. Záhony jsou napadeny škůdcem „americký padlý“ a mšicemi a vyžadují 2x ročně postřik. Řešíme, zda na podzim objednat postřik, další úpravu, dosypání borky nebo zda rovnou růže nahradit něčím jiným, vhodnějším. Otázka je také případné další zkrášlení blízkého okolí domu. Toto budeme chtít probrat na schůzi SVJ, abychom si případně odhlasovali co se záhonem dále, co zvolit a schválit si případně na tuto úpravu výdaje.

2) Úprava pokleslého okapového chodníčku v celkové délce 22 m do výše podezdívky budovy – poptali a objednali jsme:

– odstranění betonových dlaždic
– doplnění podkladového materiálu (drcený štěrk 0,8-1,0 – 3,3 tun)
– udusání podkladového materiálu
– pokládka betonových dlaždic

3) Světla v domě – přepojení světel/výměna světel – opět jsme řešili toto téma. Již dříve bylo na schůzi SVJ v prosinci 2017 schváleno, že Výbor má toto řešit s cílem upravit osvětlení tak, aby nesvítil celý dům, ale pouze patra/jednotlivá světla. Schválen byl finanční rámec do 70 000 Kč.

Bohužel cenová nabídka, ze které jsme vycházeli, (byla na cca 50 000 Kč) se ukázala jako nekompletní a dodavatel nezapočítal nutnost použít světla s nouzovým režimem (svítí při výpadku proudu) a aktualizovaná nabídka již byla na částku přes 90 000. Toto je již přes schválený rámec. Následující schůze v prosinci 2018 nebyla usnášeníschopná a proto jsme se v tomto problému neposunuli. Nyní řešíme jak realizovat – šlo by to nějak řešit, ale lepší Výboru přijde nechat si výměnu světel přeschválit shromážděním SVJ. Na období po prázdninách tak zkusíme svolat shromáždění, kde bychom tento bod znovu prošli – způsob řešení osvětlení a aktuální cenové nabídky. Dále bychom prošli to řešení zeleně a další body, které se do té doby objeví.

4) Čistička – objevily se informace/fámy, že se bude bourat čistička v sousedství našeho domu a bude nahrazena bytovým domem. Zde se pokoušíme již nějakou dobu získat vyjádření pana starosty. Bohužel zatím bez odpovědi, zkusíme znovu poptat radnici, developera, VaK Zápy abychom se něco dozvěděli. Na stavbu bytového domu to ale podle nás nevypadá, je to již v blízkosti potoka a parku, je to malý pozemek atd., ale protože se nás to také velice týká, zkoušíme zjistit co se dá.

5) Webové stránky – jak jste si možná všimli, nějakou dobu nebyly v provozu. Došlo k napadení nějakým virem a poskytovatel Wedos je tak odpojil a trvalo mi delší dobu je zprovoznit, muselo se vše zkopírovat, odvirovat, znovu zprovoznit, aktualizovat na novější verze atd. Nyní již je snad vše v pořádku

Výše uvedené informace Vám snad více přiblíží co se řeší a jak se které věci posouvají. Není toho málo, něco jde rychle, něco pomaleji. Řešit se snažíme vše, ale jak již bylo zmíněno v emailu Martina Škarohlída, děláme to vše ve svém volném čase a rozhodně ne kvůli odměnám, které ani zdaleka nekompenzují čas, starosti a zodovědnost, která je s činností Výboru spojena.

Pokud máte nějaké dotazy / připomínky / podněty – nečekejte na shromáždění SVJ, napište nám ať to můžeme případně řešit.

S pozdravem za Výbor
Ondřej Bláha

OZNÁMENÍ: Odstávky teplé vody 9.7.-15.7.2019

Vážení Majitelé, Vážení obyvatelé Bytového domu Růže,

Sdělujeme Vám oznámení o odstávce teplé vody, které bude probíhat ve dnech       9.7. – 15.7.2019

Detaily naleznete zde.

Mnohokrát děkujeme za pochopení.

S pozdravem a přáním hezké dne                                                                                      

Výbor SVJ                                                                                                                        Ondřej Bláha