Zvýšená kriminalita v domě

Vážení vlastní a obyvatelé bytového domu Růže,

s narůstající a proběhlou kriminalitou v našem domě, konkrétně krádeží ze dne 30 – 31.1.2015 probíhají jednání a následná realizace o kvalitnějším zabezpečení našeho domu. Jednání probíhají ve Výboru SVJ, Správcem i společně s dodavatelem / dodavateli.

První proběhlé kroky by měly být realizovány v 8 a 9 týdnu. Probírané možnosti musí být v souladu s PBŘ a vyhláškou. Konkrétně jednáme o krocích a případných realizacích:

  • Kamery a Kamerový systém v domě.
  • Případné dozabezpečení okénka v garáži kde byla realizována předělová trubka po vykradení vozu.
  • Pevnější, odolnější dveře, únikový východ z garáže.
  • Lepší zabezpečení spojovacích dveří garáž – vestibul, případný čipový systém otevírání dveří.
  • Případné kvalitnější dveře, určitě odolnější a pevnější zámek do Kočárkárny.
  • Případné kvalitnější dveře, určitě odolnější a pevnější zámek do Sklepa.
  • Externí světlo, fotosvětlo u únikového východu z garáže.
  • Informace a spolupráce s ÚMČ Praha Čakovice, informovanost, možnosti, například kamerový systém Policie ČR na točnu / konečnou BUS 195, a jiné.

Pokud byl Váš majetek poškozen, odcizen již zmiňovnou loupeží z 30 – 31.1.2015 prosím nahlásit na

MOP Čakovice
tel.: 974 859 740
Vše již na MOP Čakovice nahlášeno a řešeno.
číslo jednací: KRPA-40968/TČ-2015-001317Věc zpracovává nadpraporčík Jana Tichá, k zastižení je ve všední dny (pondělí až pátek) od 07:00 do 15:00 hodin.

 Výboru SVJ prosíme sdělit skutečnosti, případné škody na Vašem majetku i majetku společenství. Prosíme o informaci o případném poškození Vašich dveřních zárubní, dveří, případně kování. Pokud byste potřebovali konzultovat kroky s pojišťovnou, moc prosíme spolupráci a informovat
Jana Kadlece bermanova974@seznam.cz   jk.kadlec@centrum.cz  gsm. 732 784 247
Fotografie z poškození a krádeže jsou k dispozici na odkazu:

http://www.uschovna.cz/zasilka/DBB73L8BA8YSIC7A-I6X/

Děkujeme                                                                                                                         Výbor SVJ

UPOZORNĚNÍ – vniknutí do domu a vykradení kočárkárny a sklepů

Vážení sousedé,

v noci z pátku na sobotu 31.1. došlo k násilnému vniknutí do prostoru kočárkárny a sklepů (i sklepů v prostoru garáží). Zkontrolujte si prosím kočárkárnu / sklepy a případné škody nahlaste Policii Čakovice a také případně napište na adresu výboru, ať máme tušení k jakým škodám došlo. Prozatím nebyly zjištěny větší škody, kola v kočárkárně zloděj ponechal a ve sklepech nechal i lyže…

Dbejte prosím zvýšené pozornosti kdo se pohybuje v okolí domu. Od policie máme například tip na žlutý Opel Tigra – pokud byste toto vozidlo viděli v okolí, volejte policii a přijedou si jej zkontrolovat. Dále prosíme – nepouštějte do domu cizí osoby a při odjezdu z garáží vyčkejte do uzavření vrat, aby nikdo nemohl proběhnout do domu.

S kolegy z výboru se budeme zabývat otázkou dalšího zabezpečení domu, abychom pokud možno podobným situacím zabránili.

Ondřej Bláha                                                                                                                             výbor SVJ

MOP Čakovice
tel.: 974 859 740