Oznámení – čipové dveře, webové stránky

Vážení obyvatelé bytového domu Růže,

Čipové dveře
Vážení vlastníci a obyvatelé bytového domu.  V poslední době byly zaznamenány opakované případy s manipulací otevíráním čipových dveří. Jednalo se hlavně o blokaci střelky a vysouvání závory dveří. Jisté osoby si tak dveře blokují proti zavření.

Upozorňujeme Vás, že jakákoliv manipulace s dveřmi není dovolená ! Dveře se poškozují, poškrábe se hliníkový profil dveří a dveře se mohou zablokovat, nebo jinak poškodit.

Na tuto manipulaci se nevztahuje žádná záruka, žádná pojistka a o od dodavatele systému jsme byly na tuto manipulaci upozornění.

Prosíme NEZASAHOVAT DO SOUČÁSTÍ DVEŘÍ NEBO ČIP SYSTÉMU. Jinak se nám investic za několik desítek tisíc poškodí a budeme jí muset nahradit i z Vašich finančních prostředků ( společného fondu oprav )

Neradi by jsme také podrobně zjišťovali kdo s dveřmi manipuloval nebo manipuluje. Pokud by jste zjistili manipulaci s dveřmi osobou neznámou nebo jinou třetí osobou, např. řemeslník, pracovník stavební firmy, atd. … Prosíme o Váš aktivní přístup a poučení dotyčného o výše uvedeném a případném nahlášení Výboru SVJ pokud by vše gradovalo.

Předem děkujeme za spolupráci, pochopení a Váš aktivní přístup.

Webové stránky
Společně se spuštěním webových stránek ( od 28.3.2014 ) našeho domu omezujeme a budeme omezovat papírovou podobu oznámení na nástěnce a také zasílání emailů. Papírově a emailově budeme zasílat opravdu pouze důležité informace, např. informaci o Shromáždění vlastníků, nebo odstávce služeb ( např. vody )

Prosíme Vás o Vaší častější návštěvu webových stránek, které chceme dále propracovávat, rozšiřovat a zlepšovat pro Vaší a naší spokojenost

 

Děkujeme.
V případě dotazů nás neváhejte prosím kontaktovat. Přejeme hezké prázdniny.

Za Výbor SVJ
Jan Kadlec, Předseda SVJ Bermanova 974, gsm. 732 784 247

 

Vyúčtování za rok 2013 – dodatečné informace

Vážení obyvatelé domu Růže,

dnes proběhla schůzka výboru s panem Jandou z Home Service a paní účetní, kde jsme si vyjasňovali detaily vyúčtování. Jak jsme již informovali dříve, na nákladech na celý dům se již nic měnit nebude a tam je vše v pořádku. U bytů, které se předávaly v průběhu roku 2013 dojde k úpravě vyúčtování mezi PRUIF a nové nabyvatele. Dále dojde k úpravě vyúčtování u bytů, kde sice došlo v roce 2013 k nedoplatku u předepsaných záloh, ale tento nedoplatek byl již srovnán.

Home Service by měl do konce týdne rozeslat u bytů, kterých se úprava vyúčtování týká nové vyúčtování a na ostatní majitele rozeslat informaci o tom, že dříve zaslané vyúčtování platí. Součástí vyúčtování bude i informace do kdy uhradit případné nedoplatky a žádost o zaslání čísla účtu, na které budou zasílány přeplatky. Omlouváme se, že vyúčtování bude k dispozici až takto pozdě a že to neproběhlo hned napoprvé, snažili jsme se ale jako výbor vše uspíšit.

Na základě vyúčtování a porovnání skutečných nákladů se zálohami nyní projdeme jednotlivé položky evidenčních listů a navrhneme úpravu klíčů pro stanovení nových záloh. Cílem bude upravit zálohy tak, aby co nejvíce odpovídaly nákladům a nedoplatky/přeplatky byly minimální.

Ondřej Bláha
výbor SVJ

 

 

 

Reklamace společných prostor

Vážení obyvatelé, rádi bychom se Vás informovali o aktuálním průběhu reklamací společných prostor domu:

1. probíhá oprava prasklin zdiva společných prostor. K pátku byly nanečisto opraveny prostory od pátého do třetího poschodí domu. V následujících dnech bude v opravách pokračováno, následně dojde k přebroušení a opětovnému zatmelení. Dále se bude opět brousit a na závěr malovat. Uvidíme jak to bude vypadat, nerad bych, aby ve vnitřních prostorách byly fleky.

2. oprava vestibulu je z vnější strany dokončena. Zatím se neopravovala fasáda (vpravo od vstupních dveří) je to ponechané otevřené, uvidí se, zda přeizolování bylo dostatečné, takže se čeká na intenzivnější deště. Pokud bude vše ok bude fasáda opravena a následně bude opraven i vestibul uvnitř domu.

3. dne 10. nebo 11. 7. 2014 bude odhalena fasáda (100 x 100 cm) pod okny ložnice bytu J. 101, zde prosakuje voda z vnitřních prostor, dle posledního zjištění voda zde prolíná z naší terasy, kde je špatně provedena izolace, takže opravy budou probíhat jak z vnější strany (pohled od dětského hřiště), tak i na naší terase (z čehož mám ohromnou radost).

Na závěr bychom chtěli informovat, že zcela bez vědomí výboru a bez odsouhlasení vlastníků (ještě nedoběhla lhůta pro mimořádné hlasování vlastníků) proběhla překládka svodu u bytu 105. Tuto situaci s M&K Developmentem/PRUIF/IMOSem řešíme.

Ondřej Palo
výbor SVJ

Vyúčtování za rok 2013

Vážení obyvatelé domu Růže,

dle našich informací jste již od pana Jandy ze správcovské společnosti Home Service obdrželi vyúčtování za rok 2013. Rozeslání rozúčtování na jednotlivé bytové jednotky proběhlo bez našeho vědomí a finálního souhlasu, protože stále s panem Jandou řešíme hospodaření našeho domu jako celek a dokud nebude vše odsouhlaseno, nemělo být rozesíláno vyúčtování na jednotlivé bytové jednotky. Pan Janda ale vše rozeslal, zřejmě aby splnil zákonné lhůty. Ke zdržení vyhotovení účetní závěrky došlo na straně Home Service a dodali nám jej o cca 1,5 měsíce později a proto se pak nestihlo vše zkontrolovat a dořešit otevřené otázky.

Většinu faktur a částek jsme již zkontrolovali a vypadá to v pořádku, zbývá ale dořešit nějaké detaily. Celkový obrázek by se tak neměl výrazně měnit, hospodaření domu skončilo tak jak je uvedeno níže na výstřižku ze zprávy o hospodaření. Víme ale o bytech, kde nesedí např. informace o nedoplatku záloh vůči jejich předpisu…

Pokud máte jakékoli dotazy k vyúčtování, obracejte se prosím na pana Jandu a v kopii dávejte prosím náš email SVJ bermanova974@seznam.cz.

Za výbor zatím doručujeme nedoplatky neuhrazovat, dokud se vše nedořeší. Pro aktuální informace prosím sledujte webové stránky.

Ondřej Bláha
výbor SVJ

 

vystrizek ze zpravy o hospodareni

Zpráva o hospodaření – vyúčtování služeb za rok 2013