Schůze Výboru – informace o aktuálně řešených tématech

Vážení sousedé,

dnes proběhla další schůze Výboru SVJ a pro vaši informaci píši co se aktuálně řeší:

1) Záhony růží – poptali a objednali jsme zastřižení  záhonu – během týdne/dvou budou zastřiženy asi 20 cm od obrubníku přístupového chodníku po obou stranách. Další úprava v době květu růží je nevhodná. Záhony jsou napadeny škůdcem „americký padlý“ a mšicemi a vyžadují 2x ročně postřik. Řešíme, zda na podzim objednat postřik, další úpravu, dosypání borky nebo zda rovnou růže nahradit něčím jiným, vhodnějším. Otázka je také případné další zkrášlení blízkého okolí domu. Toto budeme chtít probrat na schůzi SVJ, abychom si případně odhlasovali co se záhonem dále, co zvolit a schválit si případně na tuto úpravu výdaje.

2) Úprava pokleslého okapového chodníčku v celkové délce 22 m do výše podezdívky budovy – poptali a objednali jsme:

– odstranění betonových dlaždic
– doplnění podkladového materiálu (drcený štěrk 0,8-1,0 – 3,3 tun)
– udusání podkladového materiálu
– pokládka betonových dlaždic

3) Světla v domě – přepojení světel/výměna světel – opět jsme řešili toto téma. Již dříve bylo na schůzi SVJ v prosinci 2017 schváleno, že Výbor má toto řešit s cílem upravit osvětlení tak, aby nesvítil celý dům, ale pouze patra/jednotlivá světla. Schválen byl finanční rámec do 70 000 Kč.

Bohužel cenová nabídka, ze které jsme vycházeli, (byla na cca 50 000 Kč) se ukázala jako nekompletní a dodavatel nezapočítal nutnost použít světla s nouzovým režimem (svítí při výpadku proudu) a aktualizovaná nabídka již byla na částku přes 90 000. Toto je již přes schválený rámec. Následující schůze v prosinci 2018 nebyla usnášeníschopná a proto jsme se v tomto problému neposunuli. Nyní řešíme jak realizovat – šlo by to nějak řešit, ale lepší Výboru přijde nechat si výměnu světel přeschválit shromážděním SVJ. Na období po prázdninách tak zkusíme svolat shromáždění, kde bychom tento bod znovu prošli – způsob řešení osvětlení a aktuální cenové nabídky. Dále bychom prošli to řešení zeleně a další body, které se do té doby objeví.

4) Čistička – objevily se informace/fámy, že se bude bourat čistička v sousedství našeho domu a bude nahrazena bytovým domem. Zde se pokoušíme již nějakou dobu získat vyjádření pana starosty. Bohužel zatím bez odpovědi, zkusíme znovu poptat radnici, developera, VaK Zápy abychom se něco dozvěděli. Na stavbu bytového domu to ale podle nás nevypadá, je to již v blízkosti potoka a parku, je to malý pozemek atd., ale protože se nás to také velice týká, zkoušíme zjistit co se dá.

5) Webové stránky – jak jste si možná všimli, nějakou dobu nebyly v provozu. Došlo k napadení nějakým virem a poskytovatel Wedos je tak odpojil a trvalo mi delší dobu je zprovoznit, muselo se vše zkopírovat, odvirovat, znovu zprovoznit, aktualizovat na novější verze atd. Nyní již je snad vše v pořádku

Výše uvedené informace Vám snad více přiblíží co se řeší a jak se které věci posouvají. Není toho málo, něco jde rychle, něco pomaleji. Řešit se snažíme vše, ale jak již bylo zmíněno v emailu Martina Škarohlída, děláme to vše ve svém volném čase a rozhodně ne kvůli odměnám, které ani zdaleka nekompenzují čas, starosti a zodovědnost, která je s činností Výboru spojena.

Pokud máte nějaké dotazy / připomínky / podněty – nečekejte na shromáždění SVJ, napište nám ať to můžeme případně řešit.

S pozdravem za Výbor
Ondřej Bláha

OZNÁMENÍ: Odstávky teplé vody 9.7.-15.7.2019

Vážení Majitelé, Vážení obyvatelé Bytového domu Růže,

Sdělujeme Vám oznámení o odstávce teplé vody, které bude probíhat ve dnech       9.7. – 15.7.2019

Detaily naleznete zde.

Mnohokrát děkujeme za pochopení.

S pozdravem a přáním hezké dne                                                                                      

Výbor SVJ                                                                                                                        Ondřej Bláha 

Vyúčtování záloh 2018 a úprava záloh na 2019

Vážení sousedé,

minulý měsíc jsme dokončili jsme s firmou Home Service kontrolu účetnictví a záloh za rok 2018 a v nedávných dnech bylo firmou Home Service vyúčtování záloh a přeplatků/nedoplatků za rok 2018 rozesláno.

A) Hospodaření v roce 2018
Celkově vyúčtování SVJ dopadlo opět s přebytkem 170 000 Kč a i při pohledu na jednotlivé byty má většina bytových jednotek přeplatky. Většina přeplatků je způsobena přeplatkem na položce Centrální topení z důvodu nižších nákladů na topení.

Prosíme o kontrolu vyúčtování a evidovaného účtu vlastníka – bude použit pro výplatu přeplatků. Home Service jsme poprosili o výplatu přeplatků v co nejbližším termínu.

B) Úprava záloh na rok 2019
Na schůzi výboru jsme se na základě výsledků hospodaření a vyúčtování jednotlivých BJ domluvili na následných úpravách záloh. Dle dříve schváleného klíče úpravy záloh bychom chtěli narovnat zálohy a náklady na dům a jednotlivé BJ.
Největší rozdíly jsou u vody, ohřevu a topení.
vodné – tam bude upraven předpis záloh na základě skutečné spotřeby bytové jednotky v roce 2018 a tato částka bude navýšena o 5 %, protože očekáváme mírný nárůst nákladů
ohřev TUV – předpis záloh bude upraven na základě skutečné spotřeby 2018
topení – tam máme každý rok veliké přeplatky z důvodu mírných zim. Zálohy tentokrát upravíme dle spotřeby předchozího roku, ale necháme tam rezervu 25 % pro případ, že by tentokrát zima tak mírná nebyla. Mírně se ale zálohy sníží a změní se distribuce záloh na jednotlivé byty dle skutečných spotřeb.
úklid – tam bude záloha navýšena z 135 Kč na BJ a měsíc na 200 Kč. Je to z důvodu vyšší frekvence úklidu v zimních měsících, což způsobilo vyšší náklady než byly zálohy a toto chceme narovnat.
provozní náklady – zde bude záloha navýšena z 285 Kč na 300 Kč z důvodu očekávání růstu nákladů na běžný provoz, také nás čeká dříve schválená výměna světel atd.
– ostatní položky beze změny
Home Service jsme požádali o úpravu EL pokud možno od května, až vám přijdou nové EL prosíme o úpravu vašich platebních příkazů dle nových rozpisů záloh.
C) Fond oprav
Výbor dále řešil fond oprav a příspěvky do něj. Aktuálně jsou odvody do fondu oprav 7 Kč na metr čtvereční, ročně do fondu oprav generujeme cca 200 000 Kč a celková výše prostředků ve fondu oprav je cca 1 000 000 Kč. Výbor chce vypracovat analýzu stavu domu a očekávaných oprav v následujících letech a z toho odvodit budoucí potřebu prostředků a případnou úpravu příspěvků do fondu oprav. Stávající odvody by bylo asi vhodné zvýšit, abychom generovali větší prostředky, ale k tomu chceme mít přesné podklady a o výsledku analýzy budeme informovat na schůzi SVJ.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ

Shromáždění SVJ – 12.12.2018 – pozvánka

Vážení sousedé,

rádi bychom vás tímto pozvali na páté Shromáždění SVJ Bermanova 974, které se bude konat ve středu 12. prosince 2018 v prostorách garáží v našem domě.                 Začátek shromáždění je v 19:00.

Pozvánka zde: Pozvanka_SHROMAZDENI_cislo_7_12 12 2018

Plnou moc naleznete zde: 12.12.2018_vzor__plna_moc_7_Shromazdeni

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ

Úklid kočárkárny 24. 11. 2018 – prosíme o odstranění předmětů z podlahy

Vážení sousedé,

v sobotu 24.11.2018 proběhne úklid kočárkárny. Moc prosíme o odstranění předmětů a kol z podlahy.

Výbor SVJ                                                                                                                       Jan Kadlec

 

KOCARKARNA

Strojní čištění garáží – 28.11.2018

dne 28.11.2018 proběhne strojní čištění garážových stání. Předpokládaný průběh prací je od 8.00 do 17.00. Podrobnější informace jsou v přiloženém dokumentu. STROJNÍ_ČIŠTĚNÍ_RŮŽE_11_2018.

Prosíme o uvolnění Vašich garážových stání pro hladký průběh prací.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme hezký den.
Za výbor SVJ Ondřej Bláha

OZNÁMENÍ: Odstávky teplé vody – letos odstávka nebude, dodávky vody budou bez přerušení

Vážení obyvatelé Bytového domu Růže,

sdělujeme Vám, že v letošním roce nebude v letních měsících přerušena dodávka vody kvůli tradiční odstávce Pražské teplárenské. Odstávka nebude a dodávky vody tak budou bez přerušení.

Detaily naleznete zde.

S pozdravem a přáním hezké dne                                                                                      Výbor SVJ                                                                                                                           Ondřej Bláha

Info – světla v domě a čistička odpadních vod

Vážení sousedé,

stále řešíme osvětlení v domě. Jak se probíralo na shromáždění, vybíráme řešení a dodavatele nového osvětlení. Kromě samotného osvětlení se řeší i fungování světel v nouzovém režimu (to musí svítit všechna světla), takže se snažíme najít kvalitní a cenově dostupné řešení.

Dále jsme v uplynulých týdnech usilovně řešili zhoršenou situaci týkající se čističky odpadních vod. Oproti minulým letům se kolem čističky začal šířit nepříjemný zápach, tak jsme se snažili u developera, VaK Zápy i u městské části zjistit co to způsobuje a jak situaci chtějí řešit a jaká je i budoucnost stávající čističky. Dlouho se nikdo nevyjadřoval a museli jsme věc hodněkrát urgovat, aktivně to řešil pouze pan místostarosta Vintiška. Závěr je takový, že nikdo nezdůvodnil důvody intenzivnějšího zápachu, ale evidentně se něco začalo dít, do čističky jezdí lidé z VaK Zápy každý den a zápach již cítit není. Dle našich informací musí ještě proběhnout nějaké stavební úpravy na ČOV Miškovice a pak nás na tuto ČOV přepojí a bude ukončen provoz naší dočasné ČOV. Jaký bude osud stávající budovy se řeší, pan Fiury z VaK Zápy zmiňoval plánovaný odkup budovy městskou částí, o tom ale pan Vintiška vůbec nic nevěděl a nikdo to prý s MČ zatím neprobíral… Osud ČOV a využití budovy nás zajímá a budeme celou věc dále sledovat. Vyjádření pana Fiuryho z VaK přikládám.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ

——————————————————————————————————————-

Dobrý den pane Bláho,

Dle dohody zasílám závěry z jednání mezi zástupci majitele ČOV a PVK.

Zástupce PVK pan Klíma potvrdil, že se s přepojením na ČOV Miškovice počítá a kapacitně by měla intenzifikovaná ČOV dostačovat. Na jednání se probíralo, za jakých podmínek se tato lokalita přepojí.  Hlavní podmínka pro přepojení je taková, že stávající čerpací stanice musí mít vybudovaný havarijní akumulační prostor pro min. 10 hod výpadek čerpadel či elektrické energie. V původním plánu bylo, že pro tento akumulační prostor bude sloužit stávající nádrže ČOV. Majitelé mají s objektem jiné plány (zaslechl jsem, že ho budou předávat obci) a nebude možno využít stávající ČOV. Musí se naprojektovat nová havarijní jímka před stávající ČOV. Tento záměr se bude muset zakreslit a nechat schválit stavebním či vodoprávním úřadem. Následně je možno přistoupit k realizaci. Bavíme se o jímce s kapacitou cca 50-80 m3.

Časově to majitelé stávající ČOV vidí s realizací a odpojením ČOV na jaro roku 2019. Do té doby se budeme snažit udržet funkci ČOV tak, aby nedošlo k situacím z posledních týdnů.

V případě jakýkoliv dotazů mne kontaktujte.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Martin Fiury
vedoucí technického oddělení