Strojní čištění garáží – pondělí 21.11.2022 od 08:30 do 17:00

dne 21.11.2022 proběhne strojní čištění garážových stání. Předpokládaný průběh prací je od 8.30 do 17.00.Prosíme o uvolnění Vašich garážových stání pro hladký průběh prací.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme hezký den.
Za výbor SVJ Ondřej Bláha

PRE – akce – program PRÉMIE

Sousedé,

zřejmě nemalá část z vás má jako dodavatele elektřiny společnost PRE. Nyní přišli s možná i pro vás zajímavou akcí, kde při úspoře elektřiny proti loňskému roku je možné získat prémii. Pokud máte dodavatele PRE a akce vás zajímá můžete se podívat na následující informace a případně se zúčastnit.

Výbor SVJ

 

https://www.pre.cz/premie/

O programu PRÉMIE

Kdo se může přihlásit o PRÉMIE?

Stálí zákazníci z řad domácností (distribuční sazba kategorie D), kteří odebírají od PRE elektřinu minimálně od 1. 10. 2021 do 1. 7. 2023.

Jaké jsou základní podmínky přihlášení do programu PRÉMIE?

Snížit spotřebu elektřiny ve své domácnosti v nadcházející topné sezóně, tj. od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023. Provést samoodečty prostřednictvím webového formuláře.

Samoodečet (první v termínu od 1. 11. do 15. 11. 2022 a druhý v termínu od 31. 3. do 15. 4. 2023) probíhá formou nahrání fotografií elektroměru s údaji o spotřebě a číslem elektroměru (u dvoutarifní sazby pro každý tarif zvlášť).
Jiná možnost přihlášení není možná.

Jaká je výše PRÉMIE za ušetřenou elektřinu?

Pro jednotarifní sazbu

  • 5% úspora = 750 Kč za jeden odběr
  • 10% úspora = 1 500 Kč za jeden odběr
Pro dvoutarifní sazbu

  • 10% úspora = 1 500 Kč za jeden odběr
  • 20% úspora = 3 000 Kč za jeden odběr

 

Strojní čištění garáží – středa 29.6.2022 od 08:30 do 17:00

dne 29.6.2022 proběhne strojní čištění garážových stání. Předpokládaný průběh prací je od 8.30 do 17.00.Prosíme o uvolnění Vašich garážových stání pro hladký průběh prací.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme hezký den.
Za výbor SVJ Ondřej Bláha

STROJOVÉ_ČIŠTĚNÍ_RŮŽE_06_2022

10. shromáždění SVJ 13.12.2021 – pozvánka

Drazí sousedé a vlastníci bytových jednotek,

rádi bychom vás tímto pozvali na osmé shromáždění SVJ Bermanova 974, které se bude konat v pondělí 13. prosince 2021 v prostorách garáží v našem domě.

Vzhledem k současné situaci dbejme prosím režimová opatření – roušky, respirátory, rozestupy atd…

Začátek shromáždění je v 19:00.

Pozvánka s programem

Plná moc

Strojní čištění garáží – úterý 7.12.2021 od 08:30 do 16:00

dne 7.12.2021 proběhne strojní čištění garážových stání. Předpokládaný průběh prací je od 8.00 do 16.00.Prosíme o uvolnění Vašich garážových stání pro hladký průběh prací.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme hezký den.
Za výbor SVJ Ondřej Bláha

STROJOVÉ_ČIŠTĚNÍ_RŮŽE_12_2021

Vyúčtování záloh za rok 2020

Vážení sousedé,

dokončili jsme s firmou Home Service kontrolu účetnictví a záloh za rok 2020 a nyní má být vyúčtování záloh a přeplatků/nedoplatků za rok 2020 rozesíláno. Prosíme o kontrolu vyúčtování a evidovaného účtu vlastníka – bude použit pro výplatu přeplatků. Případné nedoplatky prosím neprodleně hraďte, stejně tak jsme Home Service poprosili o výplatu přeplatků v co nejbližším termínu.

A) Hospodaření v roce 2020
Celkově vyúčtování SVJ dopadlo opět s přebytkem 54 000 Kč a i při pohledu na jednotlivé byty má většina bytových jednotek přeplatky. Většina přeplatků je způsobena přeplatkem na položce Centrální topení z důvodu nižších nákladů na topení (+68 000).

Při srovnání s rokem 2019 je patrné: vzrostlo mírně vodné a ohřev TUV zřejmě z důvodu vyšší spotřeby jak jsme byli všichni na home office; topení mírně kleslo; mírné zvýšení nákladů je u Správy a úklidu z důvodu navýšení plateb o inflaci; zvýšení u odpadu z důvodu zdražení; provozní náklady stouply z důvodu hrazení výměny vodoměrů v závěru roku za cca 46 000 a malování chodeb; pojištění zůstalo jen jsme upravili metodiku a přestali rozpočítávat roční fakturu dle dnů a proto do roku 2020 spadlo pojištění za poměrnou část z minulé faktury a zahrnuli jsme i plně další fakturu, další rok bude zase pojištění nižší a pak se to srovná.

B) Úprava záloh na rok 2021

Každý prosím zvažte individuální úpravu záloh na základě vašeho vyúčtování a spotřeby, aby nedocházelo k výrazným přeplatkům/nedoplatkům za vodu, ohřev, teplo…
Prozatím jsme se domluvili, že nepřistoupíme k plošným úpravám evidenčních listů a záloh, protože na základě například spotřeby vody v „covidovém“ roce je těžké odhadovat nakolik je zvýšení spotřeby vody trvalé atd. Nedoplatky za vodu jsou často vyrovnány přeplatky za teplo z důvodu již několikáté „teplé“ zimy… Víme ale, že pro rok 2021 dochází ke zvýšení vodného a stočného o cca 7 %, vidíme že se zdražil odvoz odpadu, rostou náklady na správu, máme také přes zimní měsíce častější úklid. Pro další rok tak již bude dle mého názoru plošné navyšování záloh nutné.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ