Parkování v okolí domu – pokutování nesprávného parkování

Vážení sousedé,

dle našich informací začala v posledních dnech Městská policie pokutovat parkování na chodnících v okolí našeho domu. Policie ČR byla dosud „tolerantní“, ale Městská policie nyní pokutuje.

Dbejte tedy ve vlastním zájmu předpisů a zákonů a parkujte pouze tam, kde je parkování povoleno, tj. na vyhrazených parkovacích stáních. Stání na žlutém pruhu nebo na chodníku povoleno není a vystavujete se pokutování.

výbor SVJ

 

Novinky z Čakovic – informace od pana místostarosty Vintišky

Vážení sousedé,

rádi bychom se s vámi podělili o vyjádření pana místostarosty Vintišky k novinkám v našem okolí a k průběhu aktuálně řešených problémů, které se týkají naší lokality.

výbor SVJ
——————————————————————————————————————–
info od pana místostarosty:
K propojení Hakenovy a Bermanovy resp. převodu pozemků bohužel neumím říct žádné příliš nové informace, protože ač jsou již i texty smluv nově schváleny radou a s panem starostou máme již i pověření rady k jejich podpisu, bohužel stále nemáme smlouvy od ING podepsané, abychom je následně mohli postoupit na magistrát ke kontrole a poté na katastr. Situaci navíc zkomplikovala skutečnost, že na všechny pozemky ING je nařízena exekuce, což je však právní vztah mezi ING a nějakou třetí stranou. S detaily jsme seznámeni nebyli, jen jsme byli ujištěni, že je to na straně ING v řešení. Chodník je na základě dříve sdělených informac&i acute; zcela závislý na tomto převodu.
Rekonstrukce průjezdu u Baumitu – novou informací oproti mnou dříve uvedeným je pozitivní skutečnost, že na rozšíření komunikace již bylo vydáno stavební povolení, které i nabylo právní moci.
Předpoklad M&K je, že po vysoutěžení dalších prací bude toto rozšíření provedeno. Soutěž na zhotovitele bude probíhat dle sdělení cca 2 měsíce, další přesnější datum zatím není stanoveno.
Dále mohu doplnit, že projekt Billa má územní rozhodnutí a bude zahájena příprava stavebního povolení, přesto odhad výstavby zatím není určen. Zatím jsou řetězce k této lokalitě spíše zdrženliví, a rádi by počkali na rezidenční projekt, který má sesmluvněn z minulého obdbobí skupina SEKYRA (spol. Quatrodom). Přesněji alespoň na jeho první etapu, aby předpokládaná návratnost investice příslušného řetězce byla jistější.
Také bylo schváleno v srpnu podání žádosti na novou školu, kdy předpoklad je, že by se nacházela poblíž křižovatky Schoellerova x Marie Podvalové, a pravděpodobně by tak žáci z této lokality mohli chodit do zhruba 5 let výhradně do školy v místě bydliště (alespoň na první stupni). To považuji osobně asi za nejpozitvnější zprávu pro Vaši lokalitu z poslední doby. Samozřejmě toto bude ale záležet až na nové radě, zda bude tento názor sdílet.
S pozdravem
Jiří Vintiška.