Vyúčtování 2014 a nové evidenční listy platné od 1.6.2015

Vážení sousedé,

do konce měsíce dubna obdržíte od společnosti Home Service vyúčtování roku 2014 – uhrazené zálohy, rozpočítané skutečné náklady a výši přeplatku / nedoplatku. Součástí vyúčtování bude i úhrada nákladů za poměrová měřidla od firmy Ronica – náklady na měřáky, jejich instalaci a první odečet hodnot.

Dále pak obdržíte nové evidenční listy pro nové zálohy. Cílem úprav bylo aktualizovat počty osob v evidenčních listech a upravit zálohy tak, aby výše vybíraných záloh co možná nejvíce odpovídala skutečným nákladům za dům jako celek i na jednotlivé bytové jednotky. Přehled úprav je následující:

vodné a stočné – dosud 200 Kč na evidovanou osobu – nově je záloha stanovena jako jedna dvanáctina ročního nákladu na vodné za rok 2014. Nakonec jsme zvolili tuto metodu, která odpovídá lépe než počet osob.

ohřev TUV – dosud 150 Kč na evidovanou osobu – nově je záloha stanovena jako jedna dvanáctina ročního nákladu na ohřev TUV za rok 2014. Nakonec jsme i u této položky zvolili tuto metodu, která odpovídá lépe než počet osob.

odvoz odpadu – dosud 75 Kč na evidovanou osobu, nově 40 Kč na dospělou osobu

společná elektřina BJ a garáže – dosud 140 Kč na BJ, nově 150 Kč na BJ

– ostatní položky jsou beze změny.

Věříme, že stanovení záloh tímto způsobem nejlépe zajistí minimalizování nedoplatků a přeplatků. U tepla jsme zálohy nesnižovali i přes aktuální přeplatky, nemusí být totiž opět teplá zima a výši nákladů na teplo je tak obtížné předjímat.

U většiny bytových jednotek dochází bohužel k navýšení záloh, ale odpovídá to realitě. Pokud se podíváte na své vyúčtování za rok 2014 a odmyslíte si přeplatek za teplo, navýšení záloh by mělo zhruba odpovídat vašemu nedoplatku a naopak, snížení záloh odpovídat vašemu přeplatku. V případě dotazů k vašemu evidenčnímu listu a výši záloh se obraťte na mě, pana Kadlece nebo na společnost Home Service.

Ondřej Bláha                                                                                                                       výbor SVJ

 

 

Průběh reklamace izolace zatravněných teras

Vážení sousedé,

poskytujeme informace ohledně pokračování reklamací zatravněných teras.

V době od 9. 4. 2015 do 11. 4. 2015 došlo zaměstnanci společnosti IMOS k zatopení zatravněných teras vodou, jakožto zkouška těsnosti izolací, která dle našeho názoru dopadla katastrofálně – ihned se objevily průsaky vody ve vnějším zdivu bytového domu a to v jednom případu na západní straně domu (pod obývacím pokojem bytu 1.02 a ve třech případech na východní straně (k hřišti) z toho 1x pod ložnicí bytu 1.01  – viz. přiložená fota.

Další postup bude následovat dne 22. 4. 2015 po 08:00 hodině kdy dojde ze strany společnosti IMOS k sondě k izolacím teras (odkrytí její skladby). Vzhledem k tomu, že nejsme odborníci na skladbu izolačních vrstev zatravněných teras, zajistili jsme si na tento den sjednat přes pana Jandu pana Petra Schnurpfeila (dozory a odhady), který vytvářel posudek domu a následným reklamacím, dozor nad sondáží ze strany uvedeného odborníka. Ten rozhodne o dalším postupu, o kterém vás budeme informovat.

Ondřej Palo                                                                                                                       výbor SVJ

P1240196P1240194