Vyúčtování záloh za rok 2016

Vážení sousedé,

v současnosti dokončujeme s firmou Home Service kontrolu účetnictví a záloh za rok 2016 a následně bude firmou Home Service rozesíláno vyúčtování záloh a přeplatků/nedoplatků za rok 2016 a také budou případně distribuovány nové Evidenční listy s upravenými zálohami na základě aktuálních přeplatků/nedoplatků. Toto by se mělo týkat položek Vodné, stočné a ohřev TUV a také položky Správa.

Celkově vyúčtování SVJ dopadlo s přebytkem téměř 200 000 Kč a i při pohledu na jednotlivé byty má většina bytových jednotek přeplatky. Většina přeplatků je způsobena přeplatkem na položce Centrální topení z důvodu nižších nákladů na topení. Prakticky jediná položka s vyššími náklady než jsou zálohy bylo vodné a to zřejmě z důvodu, že jsme zvyšovali zálohy na vodu až od května, kdežto cena vodného šla nahoru již dříve.

Prosíme o kontrolu evidovaného účtu vlastníka – bude použit pro výplatu přeplatků.

Pokud u vás dojde k úpravě EL, prosíme o úpravu vašich trvalých příkazů, aby byla reflektována změna ve výši záloh. 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ