Odstranění uložených předmětů ve společných prostorech – chodby, garáží, únikových cest atd.

Vážení sousedé,

při pravidelné požární prohlídce, která je součástí kontroly Požárně bezpečnostních zařízení byly shledány důležité závady ve společných prostorech.

Moc Prosíme o odstranění uložených předmětů ve společných prostorech – chodby, prostoru garáží, únikových cest atd.

Jsme vázáni  Zákonem o požární ochraně a Vyhláškou o požární prevenci MV ČR a po marném uplynutí termínu do úterý 14.04. 2020, budeme nuceni vyklidit společné prostory domu k tíži všech vlastníků BJ.

Moc Děkujeme za kladné a rychlé vyřízení.

S pozdravem a přáním hezkých a hlavně zdravých dnů.

za Výbor SVJ                                                                                                                      Jan Kadlec