Vyúčtování záloh za rok 2015 a nové Evidenční listy platné od 1.5.2016

Vážení sousedé,

v příštích dnech bude firmou Home Service rozesíláno vyúčtování záloh a přeplatků/nedoplatků za rok 2015 a také budou distribuovány nové Evidenční listy platné od 1.5.2016.

1) Vyúčtování obsahuje i část dodanou firmou Ronica, s.r.o. týkající se tepla.  Položka z tohoto vyúčtování označená jako„Náklady na odečty a rozúčtování“ byla hrazena již ve vyúčtování zarok 2014. Tato částka tedy není převedena do souhrnného vyúčtování od HS.

Prosíme o kontrolu evidovaného účtu vlastníka – bude použit pro výplatu přeplatků.

2) Nové EL byly upraveny dle instrukcí výboru tak jak bylo již dříve schváleno Společenstvím vlastníků. Cílem je co nejvíce přiblížit zálohy skutečným nákladům. Změny jsou v položkách:

  • Vodné, stočné a ohřev TUV – dle jedné dvanáctiny ročního nákladu na službu za rok 2015, včetně navýšení nákladů na vodu o 10% (zdražení vody v lednu a dubnu)
  • Správa – úprava dle skutečně fakturovaných nákladů

Prosíme o úpravu vašich trvalých příkazů, aby byla reflektována změna ve výši záloh. 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Bláha                                                                                                                     výbor SVJ