10. shromáždění SVJ 13.12.2021 – pozvánka

Drazí sousedé a vlastníci bytových jednotek,

rádi bychom vás tímto pozvali na osmé shromáždění SVJ Bermanova 974, které se bude konat v pondělí 13. prosince 2021 v prostorách garáží v našem domě.

Vzhledem k současné situaci dbejme prosím režimová opatření – roušky, respirátory, rozestupy atd…

Začátek shromáždění je v 19:00.

Pozvánka s programem

Plná moc